Archebu Tocynnau!

Peidiwch â cholli'ch cyfle i fod y cyntaf i fachu tocynnau i ŵyl fwyaf newydd a mwyaf Cymru sy'n cael ei chynnal rhwng 3ydd a 5ed Mehefin 2022. Archebwch eich tocynnau nawr cyn iddyn nhw i gyd fynd!

In It Together Festival

Beth yw In It Together?

I ni, In It Together yw’r teimlad ni gyd wedi teimlo yn ystod y Pandemig a’r ymdeimlad o gymuned wnaeth dod o hyn.

O glapio wythnosol ar gyfer y GIG a’r holl weithwyr allweddol, i sefyll ochr i ochr i ein cymdogion i gydnabod a ddeall fel i ymdopi i’r ffordd newydd o fyw. Am dros 12 mis, ni gyd wedi cadw i ffwrdd o rhai ni yn caru’r fwyaf er mwyn hamddiffyn yn y gobaith un dydd fyddwn ni’n haduno’n ddiogel. Rydyn ni wedi dod at ein gilydd fel cymuned i ddathlu’r rhai sy’n weithiau fynd disylw a newid ein ffordd o fyw i gael y gorau allan o fywyd.

Dyna ble daeth y cysyniad am In It Together, ŵyl sydd yn ddathliad ac aduniad i ddod ar holl gymyned at ein gilydd. Mae yn bopeth ni wedi mynd trwyddo a phopeth ni gyd wedi colli.

Yng nghanol cymoedd Cymru, rydym yn bwriadu dod a’r cyfan ynghyd gydag enwau rhyngwladol, talent leol, perfformwyr, gwirfoddolwyr a’r gymuned leol. Ni eisiau aduno pawb a phopeth maen nhw ei garu am fywyd.

Ei eni allan o’n gariad am gerddoriaeth, I Gymru ar gymuned, bydd In It Together yn dathlu hyn a llawer arall ar benwythnos y Jiwbilî ym mis Mehefin 2022.

Ein gweledigaeth yw creu ŵyl Gymreig binacl sydd yn golygu rhywbeth gwahanol i bawb ac sydd yn cynnig amrywiaeth o Gerddoriaeth, Celfyddydau a Diwylliant. Bydd yn lle sy’n cefnogi a dathlu cydraddoldeb, chwysiant a chynaliadwyedd trwy hefyd sicrhau fod lle diogel ar gael i gefnogi iechyd meddwl a lles.

Ni allwn aros i’ch gweld chi i gyd.